เป็นความจริงทุกสิ่งที่สรรค์สร้าง
อิงเที่ยงธรรมทุกทางสว่างไสว
นำไมตรีมิตรภาพตลอดไป

ดีทุกฝ่ายมวลมิตร คิดกระทำ
ยี่สิบสอง มกรา สามสิบเอ็ด
วันสำเร็จ สถาปนา ดังใฝ่ฝัน
มีคำคม สี่ทาง ต่างยึดมั่น
เพื่อสถาบัน มั่นคง ตลอดไป

หมากแข้งนั้นคือนามมะเขือพวง
ที่โชติช่วงดวงเด่นสโมสร
อีกนามหนึ่งนั้นคือเมืองอุดร
สถาพรสุขสถิตนิจนิรันดร์

อันความดี ที่เราทำค้ำจุนโลก
นับเป็นโชค หมากแข้งสโมสร
เรายึดมั่น บำเพ็ญ เป็นถาวร
ให้อาทรก่อนอื่นชื่นดวงใจ

โปลิโอกับอีก 5 เชื้อโรค
อันทุกข์โศกเศร้าแห้งเหือดหาย
หมากแข้งเราพร้อมเพรียงทั้งกายใจ
เพื่อชาวไทย วัฒนา สถาพร

 

ประพันธ์โดย : อน.นรินทร์ จูมพรักษ์